Spijt hebben van foto's die niet zijn genomen.


Men is het niet gewend om gefotografeerd te worden tijdens verdrietige momenten , foto's associëren wij vooral vaak met leuke en blijde gebeurtenissen, zoals een huwelijksceremonie , een geboorte , een feestje of een gezellige bijeenkomst  dat is dan ook meestal één van de redenen dat men lang niet altijd openstaat voor het laten fotograferen van een crematie of begrafenisplechtigheid.

Men heeft er blijkbaar nooit over nagedacht of is het misschien nooit ter sprake gekomen.

Nabestaanden die wel een afscheid willen laten vastleggen zijn hier altijd erg positief over , en dan vooral de familieleden en partners van de overledenen want zij beleven de dag van de uitvaart in een roes.

Alles wat er vooraf en op de dag van de uitvaart gebeurt gaat grotendeels langs ze heen en men het onbewust meemaakt , dan juist is het fijn om achteraf die dag nog eens rustig te kunnen beleven.

Indien u zich voorbereidt op een verlies is het juist het overwegen waard om een reportage te laten verzorgen door een professionele afscheidsfotograaf.

Niks kan er overgedaan worden , een afscheid kan je maar één keer in beeld brengen en het is juist de ervaring van een afscheidsfotograaf die weet wanneer de juiste beelden gemaakt worden die voor de nabestaanden van onschatbare waarde zijn

Gemiddeld zit er ongeveer een week tussen het moment van overlijden en de uitvaart , daarbij er in die week enorm veel geregeld moet worden waarbij de nabestaanden heel druk zijn met alle voorbereidingen om de dag van de uitvaart volgens de overeengekomen wensen goed te laten verlopen.

De uitvaart zelf beleven nabestaanden in een roes , de spanning en emoties spelen hierbij ook een rol waardoor men zich na afloop van de ceremonie hele stukken van de uitvaart niet goed meer kunnen herinneren.

Ik ben de ogen van de nabestaanden en fotografeer die momenten die voor hen niet zichtbaar zijn


 • De familie van de overledene zit meestal op de eerste rij.
 • Zij niet zien wie er als genodigden hebben plaatsgenomen en wat daar plaatsvindt, denkende b.v. aan :
 • Een omhelzing , een lach en een traan , elkaar vasthouden , maar ook de ontlading die op de gezichten af te lezen is.
 • Kortom , er zijn vele momenten die ik als afscheidsfotograaf opmerk en dit juist ook die beelden zijn die voor de nabestaanden achteraf van grote waarde zijn.
 • Deze beelden maken zichtbaar wat de overledene voor anderen heeft betekend.
 • Het verlies heeft ook voor hen een grote impact en daardoor de familie beslist niet alleen in haar emotie staat.
 • Ik weet welke foto's er essentieel zijn om een totaalbeeld van de uitvaart te kunnen complementeren.
 • Ik beweeg mij onopvallend waardoor de aanwezigen niet afgeleid worden.
 • Het is mijn expertise en professionaliteit om die momenten te fotograferen die voor anderen niet zichtbaar zijn.
 • Als afscheidsfotograaf beschik ik over de juiste professionele apparatuur om kwalitatief goede foto's te maken , zonder gebruik te hoeven maken van flitsapparatuur.
 • Wist u dat men gemiddeld zo'n 30% bewust meemaakt tijdens een afscheidsceremonie en de resterende 70% onbewust.


Als afscheidsfotograaf maak ik een gedenkwaardige reportage van het afscheid zodoende de nabestaanden die beelden achteraf kunnen terugzien die onbewust aan hun voorbij zijn gegaan.

Als afscheidsfotograaf ben ik ook nauw betrokken in alle ontwikkelingen die zich in de uitvaartbranche afspelen.


Het onderhouden van diverse contacten uit deze branche , het bijwonen van netwerkbijeenkomsten , de diverse platformen waar ik bij aangesloten ben , mijn werkzaamheden bij de Stichting Bliss to Shine als wensfotograaf , en de werkzaamheden die ik verricht bij de Uitvaartstichting Hilversum in de Huiskamer van Springer [ voormalig rouwcafé ] hebben mijn horizon de afgelopen jaren doen verbreden, wat ikzelf uitermate belangrijk vind om mijn werkzaamheden professioneel te kunnen uitvoeren.


Wat ik als tip kan aanraden.

Onderstaande tweetal boeken geven een realitisch beeld over hoe men omgaat met de dood en welke commerciële belangen er spelen tijdens een overlijden.

Het is een aanrader op persoonlijke titel , zonder enig belang hierin te hebben en ik mij uiteraard geheel neutraal opstel t.a.v. de individuele keuzes die gemaakt worden , maar het geeft wel stof tot nadenken.

De inhoud van dit boek is een persoonlijke zoektocht naar sterven waarin op een luchtige en integere toon aanzet tot nadenken over de manier waarop we sterven.

Een blauwdruk bestaat er niet voor een goed sterfbed , maar je kunt er wel degelijk op voorbereiden.

Indrukwekkende verhalen van diverse bekende Nederlanders over zowel vertrekkenden als de achterblijvers.

Tragiek, onhandigheid , verdriet en humor , samengebundeld in één fascinerend boek.

Auteur : Barbara van Beukering.

ISBN : 978 90 00 372133.

Dit boek is een zeer welkom geschenk dat gebasseerd is op vele ervaringen dat er geen verband is tussen de pracht en de prijs van een uitvaart.

Door gebrek aan kennis en voorbereiding vallen we bij een sterfgeval blind van verdriet in de armen van de commercie.

Dit boek is een eye opener voor diegene die de regie in eigen hand wil houden , zowel in kosten danwel eigen wensen, waarbij tegenwoordig bijna alles mogelijk is.

Auteur : Marieke Henselmans.

ISBN : 978 94 90298 08 1.